Nuori sinä olet tähti -hanke

Logo: Tampereen 4H-yhdistys / Nuori sinä olet tähti -hanke
Kuvat: Suomen 4H-liitto / Aino Heininen, Tommi Tuomi, Niko Parviainen

Nuori sinä olet tähti on Tampereen 4H:n hanke 15–30-vuotiaiden nuorten työllisyyden, ammattitaidon ja työelämätaitojen edistämiseksi. Hanke toimii ainakin vuoden 2021 loppuun ja se rahoitetaan Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustuksella.

Hankkeen tavoitteita ovat:

Työkokemusten ja onnistumisen kokemusten saaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mukana olevien nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa. Samalla tavoitteena on omien vahvuuksien löytäminen ja yhä vahvempi luottamus omiin kykyihin. Mukana oleville nuorille pyritään saamaan useampia työkokemuksia ja onnistumisen kokemuksia. Haluamme auttaa nuoria huomaamaan, että jokainen nuori on tähti. 

Tieto eri työllistymismahdollisuuksista ja -tavoista

Tavoitteena on tehdä nuorille tunnetuksi mahdollisimman monipuolisesti erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja -tapoja. Yhtenä työllistymistapana otetaan käyttöön 4H:n Helppi-työnvälityssovellus. 

Verkostoituminen ja tieto eri palveluista

Hankkeen tavoitteena on lisäksi tiivistää yhteistyötä Tampereen alueella nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa ja luoda siten vahvempaa nuorisotyöverkostoa. Hankkeessa halutaan hyödyntää eri toimijoiden erityisosaamista ja saattaa myös konkreettisesti kaikkien toimijoiden nuoria yhteen. Haluamme tehdä nuorille yhä tutummaksi eri toimijoiden roolia, palveluja ja henkilökuntaa. Näin nuoret oppivat tuntemaan eri toimijoita ja syntyy uudenlaista verkostoa. 


Helppi 

Helppi on 4H:n digitaalinen työnvälityssovellus, joka on tulossa hankkeen myötä myös Tampereen 4H-yhdistyksessä kokeiluun alkusyksyllä. Tutustu työpalveluihimme:
Helppi-työpalvelut | Tampereen 4H-yhdistys

Meille voi hakea Helpperiksi eli työpalvelutyöntekijäksi Töitä tarjolla -sivulta!


Nuorisotakuuavustus

Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustus on suunnattu toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Lue lisää: 
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/27012021_3.html


Ole yhteydessä niin jutellaan hankkeesta lisää ja aloitetaan yhteistyö! 😊

Yhteystiedot:
hanketyöntekijä
Kaisa Eräpuro
kaisa.erapuro@4h.fi
044 4496 463