Ajankohtaista

Jatkokysely lähetetty

Yksivuotisten palstojen jatkokysely on nyt lähetetty kaikille viime vuoden yksivuotisten palstojen viljelijöille. Kyselyyn tulee vastata 15.4. mennessä. Tarkistattehan myös roskapostinne. Kiitos!

Annual plot inquiery has been sent to all last year's annual farmers. The inquiery must be answered by 15th of April. Please also check your spam mail. Thank you!

Palstahintoja korotetaan 2023

Kaikkiin palstahintoihin on tulossa 2 € korotus v. 2023. Kts. uudet hinnat taulukosta.

All plot prices will be increased by 2 € in 2023. See the new prices in the table.

Yksivuotisten palstojen jaot 2023

Kaikille vanhoille yksivuotisten palstojen viljelijöille lähetetään sähköpostitse kysely viljelyn jatkamisesta. Kysely lähetetään vuonna 2022 ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoitathan jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut! Ilmoituksen voit tehdä osoitteeseen: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Uusien viljelijöiden täytyy hakea palstaa erillisellä lomakkeella. Palstan hakua varten avataan hakulomake tälle sivulle. Lomakkeen täyttämällä kaikki halukkaat voivat hakea palstaa yhdeltä valitsemaltaan alueelta. Palstat arvotaan ilmoittautuneiden kesken, mikäli lomakkeen täyttäneitä on enemmän kuin palstoja. 

Viljelijöitä ja hakemuksen täyttäneitä tiedotetaan hakemusprosessin etenemisestä, aikatauluista ja viljelyn aloituksesta sähköpostitse (ja tarvittaessa puhelimitse).

Hakulomakkeen aikataulu 2023. Lomake aukeaa 11.4. klo 12 ja sulkeutuu 26.4. klo 00.00


Annual plot distribution 2023

All last year´s annual farmers will be sent a survey by e-mail regarding the continuation of cultivation. The survey will be sent to the e-mail addresses provided last year (2022). Please let me know if your email address has changed! You can make a notification to the address: viljelypalstat.tampere@4h.fi

New farmers must apply for a plot on a separate form. The application form will be opened to this website. Schedules of the application form opening and plot distribution are announced every spring as early as possible. 

The plots will be drawn among all applicants, if there are more people filling out the form than there are plots. 

Farmers and applicants will be informed about the progress of the application process, schedules and the start of cultivation by email (or by phone if needed).

Application form schedule 2023. The form opens on April 11 at 12 and closes on April 26 at midnight.

Aurinkoista kevättä  kaikille! 

Vuoden 2023 palstakausi on alkamassa ja palstaneuvoja on aloittanut työnsä 6.3.2023 . Syksyn ja talven aikana tulleisiin sähköposteihin ja palstajonoilmoittautumisiin vastataan mahdollisimman pian. 

Sunny spring everyone!

The 2023 gardening season is about to begin and the plot advisor has started work on March 6, 2023. Emails received during the fall and winter and applications to the plots will be answered as soon as possible.

Hikivuoren palsta-alue muuttuu osittain monivuotiseksi 

Muutos toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Hikivuoren monivuotisia palstoja voi ilmoittautua jonottamaan keväällä 2023.

Kaivo tulossa Takahuhtiin

Tampereen kaupunki rakentaa Takahuhdin palsta-alueelle porakaivon kasteluvesikäyttöön. Kaivo on valmis viimeistään keväällä 2023

Irjalan palsta-alueelle saatiin uusi kasteluvesikaivo

Tampereen kaupunki rakennutti Irjalan palsta-alueelle porakaivon kasteluvesikäyttöön. 

Porakaivo otettiin käyttöön heinäkuun lopussa 2022.