Ajankohtaista

Hortonomi tavattavissa palsta-alueilla 

Meet a hortoculturist at the plot areas

Onko sinulla kysymyksiä liittyen kasvivalintoihin, maan parannukseen, tuholaisiin jne. Nyt on mahdollisuus kysyä hortonomilta!

Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä työskentelevä hortonomi Melik Abid kiertää heinäkuussa palsta-alueilla antamassa viljelyneuvontaa. Kaikkien palsta-alueidemme viljelijät ovat tervetulleita tapaamisiin!

Do you have questions about plant selection, soil improvement, pests, etc. Now is the chance to ask a hortoculturist! Melik Abid, a hortoculturist working in the climate and environmental policy unit of the city of Tampere, will tour the plot areas in July giving cultivation advice. Farmers from all our plot areas are welcome to the meetings!

Viljelyneuvonnan aikataulu / schedule:

Pvm.Palsta-alueKlo
1.7.Rusko16.30–18
4.7.Vuores16.30–18
8.7.Hatanpää16.30–18
10.7Tahmela16.30–18.30
16.7.Tahmela16.30–18.30
19.7.Haihara16.30–18
22.7.Takahuhti16.30–18
23.7.Hikivuori16.30–18
29.7.Nekala16.30–18

Mikäli Melik ei vieraile sinun palsta-alueellasi tai et ehdi oman alueesi neuvontaan, voit osallistua jonkun toisen palsta-alueen neuvontaan tai lähettää sähköpostia. Viljelyneuvoja voi tiedustella heinäkuun aikana myös puhelimitse.

If Melik does not visit your plot area or if you cannot participate in the counseling of your own area, you can participate in the counseling at some other area or send an e-mail. You can also contact Melik by phone during July.

Yhteystiedot:

Melik Abid 

puh. 0401374825

sähköposti: melik.abid@tampere.fi

Tampereen kaupunki

Ilmasto ja ympäristöpolitiikan yksikkö

Yksivuotisten palstojen vuoden 2024 jaot ovat valmiit

Yksivuotisia palstoja on vielä vapaana yht. 9 kpl seuraavilla palsta-alueilla (tilanne 13.6.):

  • Hikivuori 1 kpl
  • Irjala 2 kpl
  • Takahuhti 1 kpl
  • Rusko 4 kpl

Mikäli olet kiinnostunut jostakin palstasta, ota yhteyttä: viljelypalstat.tampere@4h.fi

 

Distributions of the annual plots are now complete 

A total of 9 annual plots are still available in the following plot areas:

  • Hikivuori 1 plot
  •  Irjala 2 plots
  • Takahuhti 1 plot
  •  Rusko 4 plots

If you are interested in one of the free plots, contact us: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Yksivuotisten palstojen jaot 2024

Kaikille vanhoille yksivuotisten palstojen viljelijöille lähetetään sähköpostitse kysely viljelyn jatkamisesta. Kysely lähetetään vuonna 2023 ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoitathan jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut! Ilmoituksen voit tehdä osoitteeseen: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Uusien viljelijöiden täytyy hakea palstaa erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake avataan 11.4. klo 12 ja se sulkeutuu 28.4. Lomake löytyy avautuessaan täältä.

Lomakkeen täyttämällä kaikki halukkaat voivat hakea palstaa yhdeltä valitsemaltaan alueelta. Palstat arvotaan ilmoittautuneiden kesken, mikäli lomakkeen täyttäneitä on enemmän kuin palstoja. 

Viljelijöitä ja hakemuksen täyttäneitä tiedotetaan hakemusprosessin etenemisestä, aikatauluista ja viljelyn aloituksesta sähköpostitse (ja tarvittaessa puhelimitse).


Annual plot distribution 2024

All last year´s annual farmers will be sent a survey by e-mail regarding the continuation of cultivation. The survey will be sent to the e-mail addresses provided last year (2023). Please let us know if your email address has changed! You can make a notification by email: viljelypalstat.tampere@4h.fi

New farmers must apply for a plot on a separate application form. The application form will be opened on April 11 at 12 and it closes on April 28. The form can be found here when it opens.

The plots will be drawn among all applicants, if there are more people filling out the form than there are plots. 

Farmers and applicants will be informed about the progress of the application process, schedules and the start of cultivation by email (or by phone if needed).

Aurinkoista kevättä  kaikille! 

Vuoden 2024 palstakausi on alkamassa ja palstaneuvoja on aloittanut työnsä 11.3.2024. Syksyn ja talven aikana tulleisiin sähköposteihin ja palstajonoilmoittautumisiin vastataan mahdollisimman pian. 

Sunny spring everyone!

The 2024 gardening season is about to begin and the plot advisor has started work on March 11, 2024. Emails received during the fall and winter and applications to the plots will be answered as soon as possible.