Yksivuotisten palstojen haku - Annual plot application

Yksivuotisten palstojen vuoden 2024 jaot ovat valmiit

Yksivuotisia palstoja on vielä vapaana yht. 9 kpl seuraavilla palsta-alueilla (tilanne 13.6.):

  • Hikivuori 1 kpl
  • Irjala 2 kpl
  • Takahuhti 1 kpl
  • Rusko 4 kpl

Mikäli olet kiinnostunut jostakin palstasta, ota yhteyttä: viljelypalstat.tampere@4h.fi

 

Distributions of the annual plots are now complete 

A total of 9 annual plots are still available in the following plot areas:

  • Hikivuori 1 plot
  •  Irjala 2 plots
  • Takahuhti 1 plot
  •  Rusko 4 plots

If you are interested in one of the free plots, contact us: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Yksivuotisia palstoja haetaan ja jaetaan joka kevät

Aikataulut päivitetään tälle sivulle niiden varmistuttua. 

Kaikille vanhoille yksivuotisten palstojen viljelijöille lähetetään sähköpostitse kysely viljelyn jatkamisesta. Kysely lähetetään edellisvuonna ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoitathan jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut! Ilmoituksen voit tehdä osoitteeseen: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Huom! Jos edellisvuoden laskusi on maksamatta, sinulle ei lähetetä jatkokyselyä.

Uusien viljelijöiden täytyy hakea palstaa erillisellä hakulomakkeella, joka avataan keväisin (huhtikuun aikana) tälle sivulle. Lomakkeen täyttämällä kaikki halukkaat voivat hakea palstaa yhdeltä valitsemaltaan alueelta. Palstat arvotaan ilmoittautuneiden kesken, mikäli lomakkeen täyttäneitä on enemmän kuin palstoja. 

Viljelijöitä ja hakemuksen täyttäneitä tiedotetaan hakemusprosessin etenemisestä, aikatauluista ja viljelyn aloituksesta sähköpostitse (ja tarvittaessa puhelimitse).


Annual plots are applied and distributed every spring

Timetables will be updated on this page once they are confirmed. 

All last year´s annual farmers will be sent a inquiery by e-mail regarding the continuation of cultivation. The inquiery will be sent to the e-mail addresses provided last year. Please let us know if your email address has changed! You can notify us of any changes by sending an email to viljelypalstat.tampere@4h.fi

Note! If your invoice from the previous year has not been paid, you will not be sent the inquiry.

New farmers must apply for a plot on a separate application form, which will be opened on this page every spring (during April). By filling out the form, all interested parties can apply for a plot in one of the plot areas. The plots will be drawn among all applicants, if there are more applicants than free plots. 

Farmers and applicants will be informed about the progress of the application process, schedules and the start of cultivation by email (or by phone if needed).