Yksivuotiset palstat - Annual plots

Yksivuotisista palstoista

Yksivuotiset viljelypalstat vuokrataan yhdeksi kasvukaudeksi kerrallaan. Yksivuotiset palstat jaetaan joka kevät uudelleen. Vanhoilla viljelijöillä on kuitenkin etuoikeus valita uudelleen palsta, jota on edellisvuonna hoitanut. Palstojen jako tapahtuu mahdollisimman aikaisin keväällä (useimmiten toukokuun aikana) jokaisen palsta-alueen jakotilaisuudessa TAI sähköisesti jonotuslomakkeen kautta. Kaikkia viljelijöitä pyydetään tulemaan paikalle jakotilaisuuteen TAI edellisvuoden viljelijät kontaktoidaan ja uudet ilmoittautuvat jonottamaan palstaa täyttämällä lomakkeen. Mikäli viljelijä ei itse pääse jakotilaisuuteen paikalle, voi tämä pyytää itselleen edustajan tilaisuuteen. Jakoaikataulut pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin keväällä. 

4H-yhdistys hoitaa yksivuotisten palstojen muokkauksen. Maanmuokkaus hoidetaan traktorin avulla heti, kun maa on kuivunut riittävästi. Muokkauksen jälkeen palstat mitataan ja merkitään. Viljelyn voi aloittaa heti jakotilaisuuden jälkeen. Viljelijöille lähetetään lasku palstan vuokrasta sähköpostitse / postitse viljelykauden aikana.


Annual plots

Annual plots are rented for one year at a time. Old farmers have a chance to continue at their last year's plot and after this all free plots are shared to new farmers. Annual plots are distributed every spring in distribution events, which are organized at each allotment garden area OR by contacting the old farmers by email and opening a plot queue registering form for the new farmers.  Every old and new farmer needs to be present at the possible distribution events. 

We don't take bookings in advance with annual plots. 

In these events plots are measured and marked. After this farming can be started immediately and the rental fee will be sent by email or to farmers postal address. If you are unable to come to these distribution events yourself, it is possible to ask someone to represent you there.

Dates of the distribution are announced as early as possible in April or May on this web page and our Facebook page. Soil of the annual plots is tilled twice a year - in Autumn and again in spring before plot distribution. Soil is tilled with a tractor. It might take some time to wait for the soil to be dry enough to drive on with a tractor, which affects on the starting time of farming season.