Yksivuotiset palstat - Annual plots

Yksivuotisista palstoista

Yksivuotiset viljelypalstat vuokrataan joka kevät uudelleen, yhdeksi kasvukaudeksi kerrallaan ja siitä johtuen niillä voi viljellä vain yksivuotisia kasveja. Sivupalkista löydät kaikkien yksivuotisten palsta-alueiden esittelyt. Palsta-alueiden sijainnit löytyvät palstakartasta.

Palstojen jako tapahtuu mahdollisimman aikaisin keväällä (useimmiten toukokuun aikana). Vanhoilla viljelijöillä on etuoikeus valita uudelleen palsta, jota on edellisvuonna hoitanut ja tämän jälkeen kaikki vapaat palstat jaetaan uusille viljelijöille. Edellisvuoden viljelijät kontaktoidaan ja uudet viljelijöiksi haluavat hakevat palstaa täyttämällä hakulomakkeen, joka avataan keväisin tänne. Yksivuotisten palstojen hakulomake on auki vain tietyn määräajan. 

Hakulomakkeen aukioloaika pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin keväällä täällä.

Etukäteisvarauksia palstoista ei oteta vastaan.

4H-yhdistys hoitaa yksivuotisten palstojen muokkauksen. Maanmuokkaus hoidetaan traktorin avulla heti, kun maa on kuivunut riittävästi. Muokkauksen jälkeen palstat mitataan ja merkitään, jonka jälkeen palstan saaneille viljelijöille annetaan lupa aloittaa viljely. 

Viljelijöitä ja hakemuksen täyttäneitä tiedotetaan hakemusprosessin etenemisestä, aikatauluista ja viljelyn aloituksesta sähköpostitse (ja tarvittaessa puhelimitse).

Palstalasku lähetetään sähköpostitse tai postitse viljelykauden loppuun mennessä. Palstojen hintoja voi tarkastella täältä


Annual plots

Annual plots are rented for one year at a time, and because of that, only annual plants can be cultivated on them. On the sidebar, you can find presentations of all annual plot areas. The locations of the plot areas can be found on the map.

Last years farmers have a chance to continue at their last year's plot and after this all free plots are shared to new farmers. The annual plots are distributed every spring by contacting old farmers by email, after which an application form is opened for new farmers over here.

Schedules of the application form opening and plot distribution are announced every spring as early as possible here.

We don't take bookings in advance with annual plots. 

Soil of the annual plots is tilled once or twice a year - in autumn and again in spring before plot distribution. Soil tilling is done with the help of a tractor as soon as the soil has dried sufficiently. It might take some time to wait for the soil to be dry enough for tilling. After tilling, the plots are measured and marked, after which the farmers are given permission to start cultivation. 

Farmers and applicants will be informed about the progress of the application process, schedules and the start of cultivation by email (or by phone if needed).

The aim is to start cultivation as early as possible in the spring (mostly during May).

The rental fee will be sent by email or by post by the end of the season. You can find prices of the plots here