Yksivuotiset palstat - Annual plots

Yksivuotisista viljelypalstoista


Yksivuotiset viljelypalstat vuokrataan yhdeksi kasvukaudeksi kerrallaan. Yksivuotiset palstat jaetaan joka kevät uudelleen. Vanhoilla viljelijöillä on kuitenkin etuoikeus valita uudelleen palsta, jota on edellisvuonna hoitanut. Palstojen jako tapahtuu toukokuun aikana jokaisen palsta-alueen jakotilaisuudessa. Kaikkia viljelijöitä pyydetään tulemaan paikalle jakotilaisuuteen. Mikäli viljelijä ei itse pääse paikalle, voi tämä pyytää itselleen edustajan tilaisuuteen.

Jakotilaisuuden ajankohdat pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin. 4H-yhdistys hoitaa yksivuotisten palstojen muokkauksen. Maanmuokkaus hoidetaan traktorin avulla heti, kun maa on kuivunut riittävästi. Muokkauksen jälkeen jakotilaisuudessa palstat mitataan ja merkitään. Viljelyn voi aloittaa jakotilaisuuden jälkeen heti. Jakotilaisuuden jälkeen viljelijöille lähetetään lasku palstan vuokrasta postitse.

 


Annual gardening plots

 

Annual plots are rented for one year at a time. Annual plots are distributed every spring again in distribution events, which are organized at each allotment garden area. Every old and new farmer needs to be present at this event. There old farmers have a chance to get again their last year's plot and after this all free plot are shared to new farmers. We don't take advance bookings with annual plots. In this event plots are measured and marked. After this farming can be started immediately and a rental fee will be sent to your postal address. If you are unable to come to distribution event yourself, it is possible to ask someone to represent you there.

Dates of the distribution events are announced as early as possible in April or May on this web page and our Facebook page. Soil of the annual plots is tilled twice a year - in Autumn after the 10th of October and again in spring before plot distribution. Soil is tilled with a tractor. It might take some time to wait for soil to be dry enough to drive on with a tractor, which affects on the starting time of farming season.