Vuoden 4H-Yritys -kilpailu

Vuoden 4H-Yritys -kilpailu kestää kalenterivuoden.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden aikana toiminnassa olleet 4H-Yritykset. Kilpailuun osallistutaan aineistolla, joka sisältää kolme osaa:

1) 4H-Yrityksen toimintakertomus

2) 4H-Yrityksen talousraportti

3) 4H-yrittäjän tai 4H-yrittäjien tekemä lyhyt vapaamuotoinen selostus siitä, miksi juuri kyseisen yrityksen tulisi olla Vuoden 4H-Yritys.

Materiaali voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperiversiona postin välityksellä. Aineisto nidotaan yhteen ja sen kansilehdessä on seuraavat tiedot: 4H-Yrityksen nimi, yrittäjän nimi (nimet), 4H-yhdistyksen nimi sekä yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen.

Millainen 4H-Yritys voittaa?
Vuoden 4H-Yritys kilpailussa arvioidaan muun muassa seuraavia asioita:

1. 4H-Yrityksen toiminta

Miten 4H-Yritys on vuoden aikana toiminut. Arvioitavia kohtia ovat muun muassa:

 • Liikeidea ja innovatiivisuus
 • Yritystoiminnan toteutus ja markkinointi
 • Yhteistyö ja verkostoituminen
 • 4H-arvojen näkyminen yritystoiminnassa
 • Tulevaisuuden suunnitelmat

2. 4H-Yrityksen toimintakertomus

 • Miten selkeästi ja kuvailevasti 4H-Yrityksen toimintakertomus on tehty. Valokuvat yrityksen toiminnasta ovat toivottavia.

3. 4H-Yrityksen talous

 • Miten yritystoiminta on taloudellisesti onnistunut.

4. Ekologisuus

 • Miten ympäristönäkökulmat on otettu 4H-Yrityksen toiminnassa huomioon.

Palkinnot

 • Aluetaso
  • Aluetasolla palkitaan parhaita 4H-Yrityksiä. Palkinnon suuruus on 150 euroa (lisäksi voidaan antaa kunniamainintoja tai yhteistyökumppaneilta saatuja tavarapalkintoja).  
 • Valtakunnallinen taso
  • Tapiola-ryhmä palkitsee Valtakunnallisen vuoden 4H-Yrityksen 500 euron rahapalkinnolla. Lisäksi voidaan antaa kunniamainintoja.

 

Lisätietoja ja vuoden 2016 kilpailun päivämäärät löytyvät Suomen 4H-liiton sivuilta