Opintopisteitä Yrittäjyydestä

Uutena mahdollisuutena saada opintopisteitä 4H-yrittäjänä toimimisesta


4H-yrittäjänä toimimisesta voi saada 7 opintopistettä kun

  • on 4H-yrittäjänä vuonna 2016 vähintään 3kk ajan
  • henkilötunnus ym. henkilötiedot on toimitettu opintorekisteriin (OK-opintokeskuksen ylläpitämä)

toimittaa 15.1.2017 mennessä yhdistykseen liiketoimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, talousraportin, itsearviointilomakkeen, oppimispäiväkirjan sekä muut oppimista kuvaavat dokumentit


Lisätietoja nuorille: http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/4h-yrityksen-tyokalupakki/opintopisteita-4h-yrittajana-toimimisesta/