Vuores

Vuoreksen palsta-alueen laajennus oli kokonaisuudessaan tarkoitus ottaa käyttöön elokuun lopulla 2021. Valitettavasti osa laajennuksesta on todella märkä ja palstojen jako ei ole mahdollista ennen kuin on selvitetty seisooko vesi alueella myös ensi keväänä. Tulviva alue ei ole viljelykelpoinen. Alla olevasta kuvasta näkyy tilanne elokuun puolivälissä 2021. Toinen pienempi puoli laajennuksesta jaetaan jonottajille aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan.

----------------------------------------------------------------------------------------

The expansion of the Vuores plot area was to be brought in to use in its entirety at the end of August 2021. Unfortunately, part of the expansion is really wet and the distribution of plots is not possible until it has been determined whether the water will stand in the area next spring as well. The image below shows the situation in mid-August 2021. The other smaller half of the expansion will be distributed to queuers according to a previously announced schedule.