Hatanpää

Hatanpään palsta-alue siirtyi Tampereen 4H-yhdistyksen hallinnoitavaksi alkuvuonna 2022. Alueen viljelijät ja palstajonossa odottavat siirtyivät meille sellaisenaan. 

Hatanpään palsta-aluetta hallinoi aiemmin Hatanpään kaupunkiviljelijät, jonka johdosta alueen käytännöt sekä säännöt eroavat muista palsta-alueistamme. Viljelyetiketti ja -ohje löytyy alempaa.

Hatanpään vesipiste

Alueella on putki, joka on vedetty järvestä palstalle.

HATANPÄÄN VILJELYETIKETTI

Hatanpään kaupunkiviljelijät (vuokralainen) on solminut vuokrasopimuksen Tampereen kaupungin (vuokranantaja) kanssa. Vuokrasopimuksessa on sovittu palsta-alueen käytöstä, ehdoista ja vuosittaisesta palsta-alueen vuokramaksusta. 2022 alkaen 4H yhdistys hoitaa asiat puolestamme Tampereen kaupungin kanssa.

Viljelyetiketissä kuvataan yhteisön toiminnan ja viljelyn säännöt sekä ohjeet. Myös Hatanpään kaupunkiviljelijöiden vastuuhenkilöiden toimenkuvaukset löytyvät viljelyetiketistä. Viljelyetiketti velvoittaa kaikkia yhteisön viljelijöitä.

Yhteisön asioista päätetään kokouksien yhteydessä. Kevätkokouksessa vahvistetaan mm. toiminnan vastuuhenkilöt seuraavalle kaudelle. Vastuuhenkilöt yhdessä valmistelevat ja kutsuvat viljelijät syys- ja kevätkokouksiin.


VILJELYOHJEET TOIMINNALLE

Palsta ja sen käyttö

 • Palstan koko on  4 m x 5 m. Palsta on numeroitu.
 • Palstan reunoilla on noin 50 cm:n levyiset käytävät. Viljelijä huolehtii itse oman palstan käytävien siisteydestä. Kaikki palstan ja käytävien siistimisestä tuleva ruoho ym. toimitetaan alueen yhteiseen kompostiin. Käytävillä on pystyttävä kulkemaan kottikärryjen kanssa.
 • Palsta merkitään kulmakepeillä ja palstanumerolla.
 • Palsta-aluetta saa käyttää vain viljelyyn. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu -tai torjunta-aineita.
 • Palstan viljely on aloitettava toukokuun loppuun mennessä. Jos viljelyä ei ole aloitettu tähän mennessä, otetaan viljelijään yhteyttä kesäkuun ensimmäisen viikon aikana tilanteen selvittämiseksi.
 • Palstalla saa kasvattaa mm. hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään noin 150 cm:n korkuisia marjapensaita. Kasvit on sijoitettava palstalle siten, että niiden kasvu ei aiheuta haittaa muille viljelijöille ja viereisille palstoille.

Palstan ja vuokra-alueen siisteys

 • Viljelijä on velvollinen pitämään palstan ja lähiympäristön siistinä.
 • Alueella on avokomposti, jonka kaupunki tyhjentää säännöllisin väliajoin. Kompostiin saa laittaa vain maatuvaa jätettä.
 • Muut roskat, energia -ja sekajäte on vietävä pois palsta-alueelta.

Palstan aitaus ja erilaiset rakenteet

 • Lavakaulukset ja viljelylaatikot ovat sallittuja.
 • Suojaverkot ovat sallittuja.
 • Harsot ja tilapäiset tunnelit ovat sallittuja.
 • Kiinteitä rakennuksia ja rakennelmia ei saa rakentaa.
 • Kaninsuojaukseen saa käyttää aitoja, ensisijaisesti muovitettuja metalliverkkoja.
 • Palstojen aidan korkeus saa olla max. 80 cm.
 • Kaupunki (vuokranantaja) on kieltänyt kaiken materiaalin ottamisen palsta-alueen ulkopuolelta.

 Yhteiset alueet

 • Alueella on varastokoppi ja lepohuone, josta saa lainata työvälineitä. Välineet palautetaan aina puhdistettuina. Varastokoppi ja lepohuone on tarkoitettu vain viljelyyn tarkoitettujen tavaroiden ja esineiden säilytykseen.
 • Varaston ovessa on koodilukko. Koodi luovutetaan viljelijän käyttöön ja vastuulle.
 • Alueella on vesipiste ja 2 tynnyriä. Viljelijä huolehtii, että käytön jälkeen tynnyri on täynnä vettä seuraavaa viljelijää varten. Käytön jälkeen tynnyri täytetään vedellä.
 • Alueella on järjestetty paikka tapaamiseen, kahvitteluun jne. Paikka on vapaasti kaikkien viljelijöiden käytettävissä.

 Toiminnan organisointi

 • Jokainen viljelijä vastaa oman palstan hoidosta.
 • Jos viljelijä haluaa luopua palstasta, ota yhteyttä Tampereen 4H-yhdistyksen palstaneuvojaan. Jos viljelyinto tai resurssit loppuvat kesken kauden tai ennen kauden aloitusta, viljelijä ilmoittaa asiasta myös palstaneuvojalle. Palstalle saadaan näin hyvissä ajoin uusi viljelijä. Palstan luovutus aina 4H:n kautta. Palstaneuvojan yhteystiedot alempana.
 • Ennen palstan luovutusta, viljelijä tyhjentää palstan kaikesta materiaalista.
 • Yhteisten alueiden hoitaminen kuuluu vuokralaiselle. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa kasvimaa-alueen hoidosta. Jokainen osallistuu tähän työhön omien resurssiensa mukaan. Alueen hoidosta huolehditaan yhteisesti myös mm. järjestämällä talkoita.
 • Yhteisten asioiden tiedottaminen hoidetaan aina sähköpostilla osoitteeseen: palstatiedotus@gmail.com. Tämän lisäksi samoista ajankohtaisista asioista voi tiedottaa myös palstakopin liitutaulun avulla.

Palstamaksu

 • Palstamaksu maksetaan vuosittain ennen viljelykauden aloitusta toukokuun loppuun mennessä.
 • Palstamaksun määräytymisessä huomioidaan vuosittainen kaupungin kausivuokra sekä vuokra-alueen siisteyteen, korjaukseen sekä yhteisiin hankintoihin liittyvät menot.
 • Palstamaksu seuraavalle kaudelle vahvistetaan kevätkokouksessa.

Vastuuhenkilöt ja tehtävät

Tampereen 4H-yhdistyksen palstaneuvoja on päävastuussa alueen toiminnasta ja tiedottamisesta. Palstaneuvoja lähettää palstalaskut, huolehtii viljelijärekisterin ylläpidosta ja ylläpitää palstajonoa sekä verkkosivuja. Tiedottaminen hoidetaan sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Huomioithan, että palstaneuvoja on tavoitettavissa viljelykaudella keväästä syksyyn

               Palstaneuvoja   

               Puhelin: 040 701 9869 (ma-to klo:10-14)

               sähköposti: viljelypalstat.tampere@4h.fi

A) Tiedotusvastaava, palstatiedotus

 • Välittää osoitteeseen palstatiedotus@gmail.com lähetetyt viljelijöiden viestit kootusti kaikille sähköpostilistan kautta tarpeen mukaan.
 • Vastaa kykyjensä mukaan viljelijöiden sähköpostilla lähettämin kysymyksiin.
 • sähköposti: palstatiedotus@gmail.com

B) Palstavastaava

 • Vastaa ajankohtaisten tietojen ja tapahtumien informoimisesta palstatiedotuksen kautta.
 • Ilmoittaa syys- ja kevätkokouksien sekä talkoiden tarpeista ja tehtävistä sekä lähettää kokous- ja talkookutsut.
 • Hoitaa pankkitiliä, jossa yhteiset varat palstalla tarvittaviin työkaluihin ja hankkeisiin.
 • sähköposti: palstatiedotus@gmail.com