På svenska

4H-föreningen Teisko-Tampere

 

VERKSAMHETSMÅL

 

4H är en icke-statlig organisation vars huvuduppgift är att stödja barn och ungdomar, könsbalanserad utveckling och tillväxt.

Denna åtgärd kommer att bidra:

* Ungdomars initiativförmåga, företagsamhet och dagliga livet färdigheter

* Samarbete kompetens

* Internationalism

* Respekt för naturen och miljön

 

 

VÄRDERINGAR:

ärlighet och rättvisa

företagsam och flit

samarbete

omsorg och tolerans

 

VI ERBJUDER

 

6 till 12 års ålder

* Aktiviteter tillsammans med grundskolan

* Klubbar

* Kurser och tävlingar

* Exkursioner, evenemang

 

13 till 28 års ålder

* Internationella utbytesprogram och läger

* Kurser mm. “Körkort till arbetslivet” och klubbledare-kurser

* Arbeta för sköta hundar

* Arbeta för hem och trädgård tjänster

* Arbeta för klubbledare