Palstaviljelyn säännöt - Rules for allotment plots

YKSIVUOTISTEN VILJELYPALSTOJEN SÄÄNNÖT 2024

Säännöt velvoittavat kaikkia palstaviljelijöitä  

Huom! Viljelypalsta-alueet ovat Tampereen kaupungin omaisuutta

Palstan käyttöönotto

 • Viljelykausi alkaa keväällä palstojen mittauksen jälkeen. Aloituksesta tiedotetaan erikseen.
 • Palstan viljely on aloitettava kahden viikon (14 vrk) kuluessa palstan vastaanottamisesta.
 • Palsta-aluetta saa käyttää̈ vain viljelyyn.
 • Palsta-alueilla suositaan luonnonmukaista viljelyä. Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
 • Oma palsta pidetään merkittynä sukunimellä varustetuin kepein tai paaluin (yksi joka nurkassa).

Viljelykauden aikana

 • Viljelijä on velvollinen pitämään oman palstansa ja sen lähiympäristön siistinä.
 • Oma palsta on hoidettava kokonaan lähimpään ojaan, polkuun tai viereiseen palstaan asti; Rikkaruohoja ei saa päästää leviämään muiden viljelijöiden harmiksi.
 • Jotta ojat eivät tukkeudu ja aiheuta tulvaongelmia palstalla viljelijöiden tulee huolehtia ojien kunnossapidosta; kitkemällä ojanpientareet ja tarvittaessa kaivamalla. Ojiin ei saa heittää kasvijätettä.
 • Kasvijätteistä on huolehdittava viemällä ne pois palsta-alueelta tai esikompostoimalla ne palstalla ja levittämällä maahan kauden päätteeksi.
 • Asiallista ja muita huomioivaa käytöstä odotetaan kaikilta viljelijöiltä. Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata palstan irtisanominen.
 • Puiden kaato sekä avotulen teko on kielletty.
 • Viljelykausi päättyy syksyllä (syys-tai lokakuussa) erikseen tiedotettavana päivänä, jonka jälkeen pellot muokataan koneellisesti.
 • Viljelykauden päättyessä sadon tulee olla korjattuna ja palsta pitää tyhjentää kaikista tavaroista. Viljelijöiden on vietävä roskat, energia- ja sekajäte pois palsta-alueelta ennen syyskyntöjä. Peltoon jääneet tavarat (myös kivet) voivat rikkoa maankääntäjän koneet.

Rakennelmat

 • Kiinteiden rakennelmien tekeminen on palsta-alueelle ehdottomasti kielletty, Tampereen kaupungin määräysten mukaisesti. Palstoille eivät kuulu pressukatokset, muovihuoneet tai muut kiinteät ja kookkaat rakennelmat.
 • Sallittuja ovat helposti poistettavissa olevat mm. suojaverkot, työkalulaatikot, harsot ja tilapäiset tunnelit. Kompostin saa tehdä, kunhan se sijaitsee oman palstan sisällä.

Kaikissa viljelypalstoihin liittyvissä asioissa voitte kääntyä Tampereen 4H-yhdistyksen puoleen. Työntekijämme kiertää viljelykauden aikana palsta-alueilla, mutta voitte kutsua meitä paikalle muulloinkin, jos viljelyssä tulee jotain pulmia. Jos jostain syystä ette pystykään huolehtimaan palstastanne, ilmoittakaa siitä meille: viljelypalstat.tampere@4h.fi /  p. 040-7019869

Lasku palstan vuokrasta toimitetaan sähköpostitse tai tarvittaessa postitse viljelykauden aikana, useimmiten elokuussa (viimeistään elokuun loppuun mennessä). Laskutus hoidetaan Ropo Capitalin kautta. Paperilaskun laskutuslisä on 1,50 €/lasku. 

Palstan irtisanominen tulee hoitaa ennen laskutusta ja viimeistään ennen laskun eräpäivää! Irtisanominen laskun eräpäivän jälkeen ei oikeuta maksun palautukseen tai laskun peruuttamiseen.

RULES FOR ANNUAL PLOTS 2024

The rules are binding on all plot farmers

Note! The plot areas are property of the city of Tampere

Starting the growing season

 • The cultivation season starts in the spring after the plots are measured. The start will be announced separately.
 • Cultivation of the plot must begin within two weeks (14 days) of receiving the plot.
 • The plot area may only be used for cultivation.
 • Organic farming is preferred in all plot-areas areas. The use of chemical pesticides are strictly prohibited.
 • Plots must be marked throughout the season with sticks or poles with farmers family name on them (one in each corner).

During the growing season 

 • The farmer is obliged to keep the plot and its surrounding environment clean.
 • Plots must be maintained all the way to the nearest ditch, path or neighbor plot; Plots must be kept free from weeds so that any weeds will not spread to disturb neighbour farmers.
 • Farmers should maintain the ditches by weeding and digging so that the ditches don't get blocked and cause flooding problems on the plot area. Plant waste is not allowed to be thrown into ditches.
 • Plant waste has to be taken care of by taking it away from the whole allotment garden area or pre-composting it on your plot and then turning it into the soil of your plot.
 • Considerate behavior is expected from all farmers. Improper behavior may result in termination of the plot agreement.
 • Cutting down trees and open fire is stricly prohibited
 • The cultivation season ends in the fall (on September or October) on a date to be announced separately, after which the fields are plowed mechanically.
 • At the end of the growing season, the crop must be harvested, and the plot must be emptied of all material. Farmers must remove all their belongings including garbage and waste from the plot area before autumn plowing. Items left in the field (including stones) could break the machines.

Structures

 • Building fixed structures is absolutely prohibited in the plot area, in accordance with the regulations of the city of Tampere. Structures like fences, tarp sheds, plastic rooms and other solid and/or big structures are NOT allowed
 • Temporary e.g. easily removable tool boxes, compost frames and gauze fabric (see-through light garden fabric) tunnels ARE allowed. You can make compost as long as it is located within your own plot.

With all the issues considering the allotments, you can be in contact with Tampere 4H association (Tampereen 4H-yhdistys). Our plot advisor visits the plot ares during summer, but you can also ask us to visit. If there is some reason why you are unable to farm during growing season, inform us about it: viljelypalstat.tampere@4h.fi  / 040-7019869

The rental fee is sent by email (or by mail if nesessary) by a company called Ropo Capital. Invoices are sent during the growing season, usually during August (at the latest by the end of August). There is a 1,50 € billing cost added to the invoice delivered by mail. 

You must announce quitting before invoicing and at the latest before the due date of the invoice. Termination after the due date of the invoice does not entitle you to a refund or cancellation of the invoice.

MONIVUOTISTEN VILJELYPALSTOJEN SÄÄNNÖT 2024

Säännöt velvoittavat kaikkia palstaviljelijöitä  

Huom! Viljelypalsta-alueet ovat Tampereen kaupungin omaisuutta

Vuokrattua palstaa ei saa edelleen vuokrata toiselle viljelijälle eikä sen viljelyoikeutta voi luovuttaa eteenpäin. Mikäli lopetatte viljelyn, ilmoittakaa siitä 4H-yhdistykseen, niin vuokraamme palstan oikeudenmukaisesti pisimpään jonottaneelle.

Toiminta palsta-alueilla

 • Oma palsta on pidettävä aina merkittynä tukevin sukunimellä varustetuin kepein tai paaluin (yksi joka nurkassa). Näin voimme merkitä kunkin palstan karttoihimme ja pystymme hyödyntämään paremmin vapaana olevat alueet. Merkitsemättömät palstat jaamme eteenpäin.
 • Viljelijöiden tulee huolehtia yleisestä siisteydestä koko palsta-alueella; omat roskat, rikkinäiset välineet yms. on vietävä pois alueelta.
 • Oma palsta on hoidettava kokonaan lähimpään ojaan tai viereiseen palstaan asti.
 • Polut tulee kitkeä oman palstan kohdalta.
 • Rikkaruohoja ei saa päästää leviämään poluille, ojiin tai muiden viljelijöiden harmiksi.
 • Viljelijöiden tulee omalta osaltaan huolehtia ojien kunnossapidosta kitkemällä ojanpientareet ja tarvittaessa kaivamalla. Ojiin ei saa heittää puutarhajätettä, jotta ojat eivät tukkeudu ja aiheuta tulvaongelmia palstalla.
 • Palstalla syntyvä puutarhajäte tulee kompostoida omalla palstalla, mikäli alueella ei ole yhteistä kompostia.
 • Puiden kaato sekä avotulen teko on kielletty.
 • Kasvukauden jälkeen palsta tulee tyhjentää tavaroista ja vesitynnyrit tulee viedä pois tai jättää kyljelleen, jotta eläimiä ei huku tynnyreihin.
 • Asiallista ja muita huomioivaa käytöstä odotetaan kaikilta viljelijöiltä. Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata palstan irtisanominen.

Viljelyssä huomioitavaa

 • Palsta-alueilla suositaan luonnonmukaista viljelyä. Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esim. hiekalla, kompostilla tai vuoden käyneellä hevosenlannalla on sallittua ja suositeltavaa.
 • Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty!

Rakennelmat

 • Kiinteiden rakennelmien tekeminen on palsta-alueelle ehdottomasti kielletty, Tampereen kaupungin määräysten mukaisesti. Palstoille eivät kuulu pressukatokset, muovihuoneet, kiinteät aidat tai muut kiinteät ja kookkaat rakennelmat
 • Sallittuja ovat helposti poistettavissa olevat mm. suojaverkot, työkalulaatikot, harsot ja tilapäiset tunnelit ja kompostikehikot.

Jos jostain syystä olet väliaikaisesti estynyt huolehtimaan palstastasi, ilmoita siitä meille, jotta alue pysyy siistinä ja hyötykäytössä. Jos palstan hoitamattomuudesta ei kuitenkaan ilmoita, palsta jaetaan eteenpäin, koska monivuotisille palstoille on jonossa paljon innokkaita viljelijöitä.

Kaikissa viljelypalstoihin liittyvissä asioissa voi kääntyä Tampereen 4H-yhdistyksen puoleen. Työntekijämme kiertää viljelykauden aikana palsta-alueilla, mutta voitte kutsua meitä paikalle muulloinkin, jos viljelyssä tulee jotain pulmia: viljelypalstat.tampere@4h.fi

Palstan irtisanominen: viljelypalstat.tampere@4h.fi / p. 040-7019869 tai täytä lomake täällä: palstan irtisanominen

Lasku palstan vuokrasta toimitetaan sähköpostitse tai tarvittaessa postitse huhti- toukokuun aikana (viimeistään toukokuun loppuun mennessä).  Laskutus hoidetaan Ropo Capitalin kautta. Paperilaskun laskutuslisä on 1,50 €/lasku. Palstan irtisanominen tulee hoitaa ennen laskutusta ja viimeistään ennen laskun eräpäivää! Irtisanominen laskun eräpäivän jälkeen ei oikeuta maksun palautukseen tai laskun peruuttamiseen.

Laskun maksamatta jättäminen johtaa palstan irtisanomiseen.

RULES FOR PERENNIAL PLOTS 2024

The rules are binding on all plot farmers

Note! The plot areas are the property of the city of Tampere

It is NOT allowed to rent your plot forward and you cannot give your plot to a friend or a family member after you have quit farming. When you quit farming permanently, inform us in theTampere 4H association and we will fairly give it into care of the next person waiting in the queue.

Things to be taken into account when operating on the plot ares

 • Plots must always be marked with sticks or poles with farmers family name on them (one in each corner). 
 • Farmers must take care of general cleanliness in the entire plot area; keep the whole area free from rubbish. Farmers garbage, broken equipment, etc. must be taken out of the area.
 • Every plot must be taken care of all the way to the nearest ditch or neighboring plot. 
 • Farmers must maintain the paths next to their plot.
 • Weeds must not be allowed to spread on paths, ditches or to the annoyance of other farmers.
 • Farmers should maintain the ditches by weeding and digging so that the ditches don't get blocked and cause flooding problems on the plot area. Garden waste is not allowed to be thrown into ditches. 
 • Garden waste should be composted on farmers own plot, if there is no common compost in the area.
 • It is NOT allowed to cut trees or make fires in the allotment garden area. This rule is set by Tampere city, which owns the land of plot areas.
 • In the end of growing seasons, plots should be emptied of materials and water containers should be turned sideways so any animals won’t be drowned into them.
 • Considerate behavior is expected from all farmers. Improper behavior may result in termination of the plot agreement. 

Things to be taken into account when cultivating

 • Organic farming is preferred in all plot areas. Improving of soil with e.g. sand, compost and natural fertilizers like composted horse manure is allowed and recommended.
 • The use of chemical pesticides is strictly prohibited

Structures 

 • Building fixed structures is absolutely prohibited in the plot area, in accordance with the regulations of the city of Tampere. Structures like fences, tarp sheds, plastic rooms and other solid and/or big structures are NOT allowed  
 • Temporary e.g. easily removable tool boxes, compost frames and gauze fabric (see-through light garden fabric) tunnels ARE allowed. You can make compost as long as it is located within your own plot. 

If for some reason you are temporarily prevented from taking care of your plot, please let us know so that the area remains clean and in good use. However, if the neglect of the plot is not reported, the plot will be distributed further, because there are many eager farmers in line for perennial plots.

With all the issues considering these gardening plots you can be in contact with Tampere 4H association (Tampereen 4H-yhdistys). Our plot advisor visits the plot ares during summer, but you can also ask us to visit: viljelypalstat.tampere@4h.fi

When you want to quit farming you can announce it by contacting us: viljelypalstat.tampere@4h.fi  / 040-7019869 or by filling out a form here: plot resignation

The rental fee is sent by email (or by mail if nesessary) by a company called Ropo Capital. Invoices are sent during April or May (at the latest by the end of May). There is a 1,50 € billing cost added to the invoice delivered by mail. 

You must announce quitting before invoicing and at the latest before the due date of the invoice! Termination after the due date of the invoice does not entitle you to a refund or cancellation of the invoice.

Failure to pay the invoice will result in resignation of the plot.