Materiaalia 4H-yrityksen perustamiseen

4H-yritys on pienimuotoisen yrittäjyyden malli, joka on turvallinen ja ohjattu tapa opetella yrittäjyyttä.

Hyvän yritysidean voi löytää omista taidoista ja osaamisesta. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä työkokemuksen, rahan ansaitsemisen tai oman harrastuksen kehittämisen vuoksi.

4H-yritys voi olla esimerkiksi kesäkahvila, leivontayritys, pihanhoitopalvelu, korujen valmistus tai linnunpönttöjen tekeminen. Yritysideaa on mahdollista työstää ilmaisessa, 4H:n järjestämässä yrityskoulutuksessa.

4H-yrittäjä:

on 13–28-vuotias.
on aina 4H-yhdistyksen jäsen.
käy 4H-yhdistyksen järjestämän 4H-yrityskoulutuksen tai suorittaa koulutuksen itsenäisesti verkko-opintoina.
sitoutuu 4H:n arvoihin.
perustaa yrityksen oman digitaalisen jäsenkorttinsa kautta.
perustaa yrityksen yksin, mutta voi työskennellä muiden 4H-yrittäjien kanssa ryhmässä.
hankkii oman yritysohjaajan.
tekee kirjallisen suunnitelman yrityksestään.
myy vuodessa 50–8 000 eurolla.
saa digitaalisen osaamismerkin.
voi saada opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.
tekee vuosittain seuranta- ja talousraportin digitaaliselle jäsenkortille.
voi osallistua 4H-yrityskilpailuun.
saa apua 4H-yhdistykseltä.


4H-yrittäjä on aina 4H-yhdistyksen jäsen ja saa apua yritysasioissa lähimmästä 4H-yhdistyksestään. Yhdistys auttaa muun muassa yritysohjaajan hankkimisessa ja kertoo yrityskoulutuksen ajankohdasta.  

4H-yrittäjänä voi osallistua valtakunnalliseen Vuoden 4H-yritys -kilpailuun. 4H-yrittäjänä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja digitaalisen osaamismerkin.