Tulipalo Ruskon palsta-alueen lähellä

13.5.2020

Huom Ruskon viljelijät ja jonottajat!

HOUKANOJAN YLÄJUOKSULLA OLI 11.5.2020 TULIPALO JÄTTEENKÄSITTELY-YRITYKSESSÄ (DELETE OY).Suuri jätekasa paloi.

SAMMUTUSVESIÄ PÄÄSI VALUMAAN MYÖS HOUKANOJAAN, JOKA VIRTAA RUSKON PALSTA-ALUEEN LÄPI. Vettä ei saa käyttää kasteluun. Tulipalon haittavaikutuksia Ruskon palsta-alueelle selvitetään.

There was a fire near Rusko plot area. A big trash pile caught on fire. The fire water leaked to Houkanoja, a ditch that runs trough Rusko plot area. It is not allowed to use the water of the Houkanoja (ditch) to water any plots. Side effects of the fire are being investigated.

Ruskon yksivuotisia palstoja ei voida jakaa ennen kuin tilanne selviää.

We can not distribute the Rusko annual plots before the situation is resolved