Maanäytteen analyysitulosten perusteella Ruskon viljelypalstalla voi aloittaa viljelyn.

5.6.2020

Tulokset Ruskon viljelypalstan maanäytteestä.

 

Maanäytteessä ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, lukuun ottamatta hieman koholla olevaa arseenipitoisuutta. Kohonnut arseenipitoisuus ei aiheuta toimenpidetarpeita, sillä Pirkanmaan alueella maaperässä esiintyy luontaisesti kohonneita arseenipitoisuuksia ja nyt todettu arseenipitoisuus on tämän luontaisen taustapitoisuuden tasolla. Maanäytteen analyysitulosten perusteella Ruskon viljelypalstalla voi siis aloittaa viljelyn.